miercuri, 18 septembrie 2013

DECLARAȚIA BISERICILOR MAGHIARE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL MINIER GOLD CORPORATION DE LA ROȘIA MONTANĂ

Bisericile istorice din Transilvania sunt puternic împotriva punerii în aplicare a proiectului minier "Roșia Montană Gold Corporation" susținut de Guvernul din România și împotriva proiectului de lege care ar permite punerea în aplicare a acestui proiect minier cu încălcarea legislației în vigoare și a prezentei Constituții. 
Poziția comună a bisericilor noastre este aceeași cu cea exprimată cu zece ani în urmă. Mediul natural al lui Dumnezeu, patrimoniul creat, construit şi cultural al Pământului dăruit  oamenilor au fost create pentru fiecare dintre fiii oamenilor. Este de datoria noastră de a apăra toate aceste valori de orice impact direct pentru mai multe secole. În plus, biserici, cimitire și alte construcții din patrimoniul local sunt proprietatea bisericilor. Dorim să se renunțe la acest proiect iar noi nu vom accepta o schimbare forțată a locației lor. Constituţia României prevede dreptul la un mediu sănătos şi natural, precum şi taxa de cetăţeni şi instituţii cu privire la protecţia mediului. Inviolabilitatea drepturilor de proprietate privată și libera alegere de reședință este, de asemenea, asigurată.
În plus, facem trimitere la angajamentul clar al Parlamentului European din 2010, de a interzice la nivel european tehnologiile de exploatare minieră cianurifere (ciántechnológiás).
Pe baza celor de mai sus, suntem șocați de faptul că Guvernul de România a aprobat și prezentat Parlamentului un proiect de lege pentru a promova deschiderea unei exploatări cu tehnologie pe bază de cianură. Avem obiecții împotriva adoptării ilegale a proiectului de lege și punerii lui în aplicare deoarece, astfel, se va ajunge la distrugerea naturii, se va încălca proprietatea privată și distrugerea rezistenței culturale.
Facem apel la guvern să retragă iniţiativă! Dacă acest lucru nu se întâmplă, apoi invităm membrii Parlamentului României ca, la votul decisiv, să respingă acest proiect de lege. 
În formularea protestului, suntem conștienți de faptul că demararea proiectului minier va lăsa mulți rezidenți și persoane dezavantajate social. Prin urmare, facem apel la Guvernul României pentru a lua măsurile de combatere a șomajului și a altor probleme sociale în zonă.
Dumnezeu ne-a lăsat mediul înconjurător şi viitorul nostru; stă în dreptul oamenilor să își schimbe gândurile rele și să le vină mintea la cap!

Transilvania, 16 septembrie 2013 

Arhiepiscopul Jakubinyi György,  Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia 

Episcopul Kató Béla al Bisericii Reformate din Transilvania

Episcopul Bálint Benczédi Ferenc al Bisericii Unitariene din Ungaria

Episcopul Csűry István al Eparhiei Bisericii Reformate Királyhágómellék

Episcopul Schönberger Jenő, Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare

Episcopul Böcskei Lászlo - Episcopia Catolică de Nagyváradi 

Episcopul Adorjáni Dezső Zoltán, al Bisericii Evanghelice Luterane din România
Erdély.ma
http://erdely.ma/dokumentum.php?id=149533&cim=egyhazkozi_nyilatkozat_a_verespataki_banyaprojekttel_kapcsolatban

Egyházközi nyilatkozat a verespataki bányaprojekttel kapcsolatban
Erdélyi magyar történelmi egyházaink határozottan ellenzik a „Roșia Montană Gold Corporation” verespataki bányaprojektjét és Románia kormányának célirányos törvénytervezetét, amely az alkotmány és a hatályos jogszabályok ellenében lehetővé tenné ennek megvalósítását.

Egyházaink közös elvi álláspontját tíz évvel ezelőtt kifejeztük és azt változatlanul fenntartjuk. Természeti környezetünket Isten teremtette, épített és másfajta kulturális örökségünket a környéken élő mindenkori emberek hozták létre utódaik számára. Mindezen értékeket kötelességünk megvédeni bármilyen közvetlen rombolástól és évszázadokra kiható veszélyforrástól. Ráadásul templomaink, temetőink és más helybeli örökségeink egyházaink tulajdonát képezik, amelyekről nem kívánunk lemondani, ugyanakkor eredeti állaguk és helyszínük erőszakos megváltoztatását sem tudjuk elfogadni.

Románia alkotmánya előírja az egészséges és természetes környezethez való jogot, valamint az állampolgárok és az intézmények kötelességét környezetünk védelmét illetően. A magántulajdonhoz való jog sérthetetlenségét és a lakhely szabad megválasztásának lehetőségét szintén az alkotmány biztosítja. Mindezek mellett 2010-ben az Európai Parlament is egyértelműen állást foglalt a ciántechnológiás bányászat európai szintű tiltása érdekében.
A fentiek alapján megdöbbenve vettük tudomásul, hogy Románia kormánya a közelmúltban jóváhagyta és a parlament elé terjesztette a bányanyitást elősegítő törvény tervezetét. Tiltakozunk a természetrombolás, a magántulajdon megsértése, a kulturális értékek rombolása ellen, ami a jogszerűtlen törvénytervezet elfogadásával és végrehajtásával bekövetkezne. Felszólítjuk a kormányt, hogy vonja vissza a kifogásolt kezdeményezését! Amennyiben erre nem kerül sor, akkor felkérjük Románia parlamentjének tagjait, hogy az ügydöntő szavazáskor utasítsák el ezt a törvénytervezetet.

Tiltakozásunk megfogalmazásakor tisztában vagyunk azzal, hogy a bányaprojekt beindításához sok helyben lakó, szociálisan hátrányos helyzetű embertársunk fűzött fokozott reménységet, ezért felszólítjuk Románia kormányát, hogy foganatosítson célirányos intézkedéseket a környék munkanélküliségének és más szociális problémáinak megoldására.

Isten óvja környezetünket és jövőnket; bírja jobb belátásra az ezeket veszélyeztető emberi tényezőket!

Erdély-szerte, 2013. szeptember 16.

Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke
Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház püspöke