miercuri, 1 mai 2013

PROFESORUL THEODOR CODREANU DESPRE REVISTA DE AVANGARDĂ AISBERG ȘI TRANSMODERNISM


COPERTA NUMĂRULUI MANIFEST
AL REVISTEI AISBERG DIN 2008


CLICK  AICI  ȘI  ACCESAȚI  NOUA COLECȚIE 
A REVISTEI AISBERG 

SAU CLIK AICI PENTRU A CITI NOILE NUMERE
ALE REVISTEI 


ADRESA REDACȚIEI
Centrul Cultural Reduta, str. Apollonia
 Hirscher nr. 8, Braşov 500025
http://www.ascedu.ro/revista.htmlBraşov 500025
a.lesenciuc@yahoo.fr
muntenus@yahoo.fr

De 1 Mai, Sărbătoarea Armindenilor, Adrian Lesenciuc ne anunță că a apărut numărul 1/2013 al revistei noastre, AISBERG, care se va lansa la Brașov în debutul acestei luni. În luna Mai, când albinele agită florile de salcâm. Literatura, averea noastră, pentru care nu trebuiesc emise descărcări de sarcină arheologică, precum în cazul minelor de la Roșia Montană. Literatura noastră - pentru care nu se bat ciocoii să ne-o înstrăineze pe comisioane. Literatura noastră - care refuză încremenirile și înlemnirile Limbii Române. Penru că există destulă lemnăraie putredă printre papițoii fandosiți ai uscăciunilor sufletești contemporane... și paranoia: ”cât poate duce trenul”.
În acest număr, se află publicat un fragment din prefața ediției a doua a cărții ”TRANSMODERNISMUL” a cercetătorului THEODOR CODREANU (Iași, 2011).


PROFESORUL THEODOR CODREANU
THEODOR CODREANU

TRANSMODERNISMUL. BILANȚ 

Cu șase ani în urmă apărea prima ediție a acestei cărți [n.a.
Transmodernismul], inaugurând colecția „Ananta. Studii transdisciplinare” a Editurii Junimea din Iași,inițiativă a directorului de atunci, regretatul Cezar Ivănescu, în colaborare cu Basarab Nicolescu și sub coordonarea universitarului ieșean Tiberiu Brăilean. Colecția junimistă era extinderea românească a uneia similare 
PROFESORUL BASARAB NICOLESCU
patronate de Basarab Nicolescu („Transdisciplinarité”), după lansarea Manifestului transdisciplinarității (1996), la Éditions du Rocher, Monaco. Trebuie precizat că Transmodernismul este prima sinteză 
românească destinată să lanseze în spațiul autohton un concept cultural menit să succeadă celui de postmodernism aflat în crepuscul după mai bine de trei decenii de mărșăluire victorioasă. În context, se cuvine să semnalez și cărțile care au urmat, pe aceeași pârtie conceptuală, în
Poetul, istoricul și criticul literar
Dr. ION POPESCU-BRĂDICENI
pancronie, datorate lui Adrian Lesenciuc și Ion Popescu-Brădiceni, cel din urmă axându-se îndeobște pe crearea unei terminologii cu acces spre teoretizare, dar și pe căutarea de adepți și precursori. Un fapt remarcabil, în context, a fost inițiativa grupului de tineri scriitori din Cluj-Napoca (Horia Muntenuș, Adrian Lesenciuc, Alexa Gavril Bâle ș.a.), care au lansat revista de 
avangardă transmodernă Aisberg, la Cluj-Napoca, Baia Mare și Brașov. 


POETUL, ROMANCIERUL ȘI ESEISTUL
ADRIAN LESENCIUC
(redactorul șef al revistei AISBERG
- la o întrunire a filialei U.S.R Brașov,
alături de
(de la stânga la dreapta):
poetul, actorul și editorul ADRIAN MUNTEANU;
scriitorul DORU MUNTEANU, președintele filialei;
scriitorul și editorul  DANIEL DRĂGAN.
În 2003, Horia Muntenuș a redactat primul Manifest al transmodernismului, reluat în vol. I din Scriitori clujeni contemporani. În 2005, pe 10 octombrie, s-a lansat revista Aisberg la Biblioteca „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, având în cuprins cel de-al doileac Manifest, semnat de același Muntenuș. Solidari cu tinerii s-au arătat Mircea Popa, Ion Mureșan, Constantin Zărnesu, Virgil  Bulat ș.a. 
Inițiativa a atras
LANSAREA REVISTEI AISBERG
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”OCTAVIAN GOGA”
CLUJ-NAPOCA, 2008
împreună cu (de la stânga la dreapta):
DANIELA GLĂVAN, BOGDAN RESNIC
ALEXA GAVRIL BÂLE
(senior-editor)/
atenția unor publicații din țară (Timpul - Iași; Dealul Melcilor - Brașov, prin filosoful Aurel Ion Brumaru; Mișcarea literară - Bistrița; Gazeta de Maramureș - Baia Mare).


BAIA MARE - OCTOMBRIE 2005.
(...) Din 2005 până azi, conceptul de transmodernism s-a bucurat de comentarii și  interpretări în noul spirit din partea unor filosofi, critici literari, scriitori precum Teodor Vidam, Aurel I. Brumaru, Adrian Dinu Rachieru, Florin Dochia, Virgil Bulat, Daniel Drăgan, Vasile Bardan și alții. Spiritul transdisciplinar pătrunde tot mai mult în universitate și sistemul educațional postuniversitar. Colecția de la Junimea, sub directoratul doamnei Simona Modreanu, s-a îmbogățit cu noi apariții, lucrări semnate de Basarab Nicolescu, Thierry Magnin, Cassian Maria Spiridon. Un spirit confin, dar pe linia moștenirii lupsaciene, logicianul Petru Ioan, a introdus colecția „Radiografii” la Editura „Ștefan Lupașcu” din Iași. Aparițiile de lucrări în sfera ethosului transdisciplinar se extind și la alte edituri precum Curtea Veche din București, unde Basarab Nicolescu și Magda Stavinschi patronează colecția „Știință și religie”, cu traduceri și lucrări românești semnate de Niels Henrik Gregersen, Robert Pollack, Gianni Vattimo, John D. Caputo, Jocob Needleman, Ian C. Barbour, John Polkinghorne
FILOSOFUL  IOAN-VIOREL BĂDICĂ
17 decemvrie 1950 - 15 august 2002
Împreună cu el am fondat revista AISBERG
al cărui prim număr a apărut în data de
1 mai 1990.
ș.a. 


-------------------------------
i Theodor Codreanu, Transmodernismul, Editura 
Junimea, Iași, 2005
ii Adrian Lesenciuc, Postmodernitatea. Un posibil model
de structurare a mozaicului a-valoric, Editura Antet,
București, 2005;
iii Ion Popescu-Brădiceni, Iona în burta chitului,
Editura Napoca Star, 2004; Lazare, veni foras, 2006;
Din metafizica transmodernismului, aceeași editură,
2007 etc.
iv Horia Muntenuș, Scriitori clujeni contemporani,
partea I, vol.1, Editura Diotima, Cluj-Napoca, 2004