vineri, 23 iulie 2010

Alburnus Maior: Declaraţie de presă, Cluj-Napoca, 23 iunie 2010

Alburnus Maior

Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu

Declaraţie de presă – Pentru distribuire imediată

Cluj-Napoca, 23 iunie 2010 – Luând la cunoştinţă declaraţiile recente ale Ministrului Mediului şi Pădurilor, Domnul Laszlo Borbely privind reluarea de către Minister a procedurii de autorizare pentru proiectul minier Roşia Montană, Alburnus Maior şi Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) doresc să aducă la cunoştinţa publicului poziţia lor faţă de aceste declaraţii:

“Domnul Ministru Laszlo Borbely arată, în esenţă, că la baza deciziei de reluare a procedurii de autorizare pentru Proiectul Roşia Montană sta obţinerea unui nou certificat de urbanism, diferit faţă de cel anulat de instanţă în 2007 şi faţă de cel suspendat tot de instanţă. , a arătat Ministrul Mediului.

Arătăm aceea că procedura de EIM pentru proiectul Roșia Montană a fost suspendată până la soluționarea irevocabilă în instanță a litigiilor referitoare la certificatele de urbanism, autoritățile administrative având datoria de a se abține până la soluționarea irevocabilă de la alte evaluări sau declarații. La momentul de faţă se află pe rolul instanţelor judecătoreşti două acţiuni care vizează anularea (Dosarul 4018/107/2006 al Tribunalului Alba) primului certificat de urbanism obţinut de către RMGC (CU 68/2004), respectiv suspendarea (Dosarul 22580/3/2010 al Tribunalului Bucureşti) celui de-al patrulea certificat obţinut de către RMGC (CU 87/2010). Menţionăm de asemenea că certificatul 68/2004 în baza căruia a fost demarată procedura de autorizare este suspendat prin sentinţa irevocabilă a Tribunalului Alba în Dosarul 2637/2005. Al doilea certificat de urbanism (CU 78/2006) a fost anulat în mod definitiv şi irevocabil de Tribunalul Cluj şi Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1245/117/2007. Mai mult, al treilea certificat de urbanism (CU 105/2007) a fost anulat prin sentinţa definitivă a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr.1174/117/2008. Decizia Ministerului de a permite continuarea procedurii de autorizare ca urmare a depunerii unui nou certificat de urbanism (al patrulea, spre deosebire de numărătoarea făcută de Domnul Ministru) este nelegală, pe cale de consecinţă orice decizie în privinţa emiterii acordului de mediu va fi afectată de nelegalitate.

Subliniem totodată aceea că identitatea unui act administrativ cu unul precedent este dată în primul rând de emiterea sa în aceleaşi condiţii ca cel vechi, şi nu de identitatea literală. Ori noul certificat de urbanism (CU 87/2010) este emis în baza aceloraşi planuri de urbanism în baza cărora s-au emis celelalte trei certificate de urbanism ale RMGC, mai precis Planul de Urbanism General Roşia Montană şi Planul de Urbanism Zonal Zona de Dezvoltare Industrială Rosia Montana Gold Corporation aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local Roşia Montană 45 şi 46/2002. Aceste hotărâri de consiliu local au fost declarate în mod irevocabil nelegale de către Curtea de Apel Alba prin decizia 75/CA/2007 şi noi planuri de urbanism nu au fost de atunci aprobate de către autorităţile competente. Rolul certificatului de urbanism fiind, conform Legii 350/2001, de a asigura punerea în aplicare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, valabilitatea şi efectele juridice produse de acest act nu pot fi desprinse de cele ale documentaţiei de urbanism în baza căreia a fost emis.

Mai mult decât atât, suprafaţa la care face referire noul certificat de urbanism se suprapune peste cea descrisă în certificatele de urbanism vechi, aspect de asemenea ignorat de Minister atunci când a evaluat faptul că suntem în prezenţa unui certificat modificat faţă de cele anterioare.

Cele două organizaţii vor apela în continuare la toate mijloacele civice şi legale pe care le au la dispoziţie pentru a se asigura că procedurile de autorizare ale proiectului Roşia Montană se fac cu respectarea deplină a legislaţiei, urmând a solicita instanţei competente anularea deciziei privind emiterea acordului de mediu şi a acordului de mediu în sine pentru proiectul Roşia Montană”.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: Av. Marius Liviu Harosa la nr. 0744599762 sau la adresa alburnusmaior@ngo.ro