miercuri, 3 august 2011

RADU GYR - IISUS ÎN CELULĂ


Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.


O, ce trist și ce-nalt părea Crist!


Luna venea dupa El, în celulă


și-L făcea mai înalt și mai trist.


Mâinile Lui păreau crini pe morminte,


ochii adânci ca niște păduri.


Luna-L bătea cu argint pe vestminte


argintându-I pe mâini vechi spărturi.


Uimit am sărit de sub pătura sură:


- De unde vii, Doamne, din ce veac?


Iisus a dus lin un deget la gură


și mi-a făcut semn ca să tac.


S-a așezat lângă mine pe rogojină:


- Pune-mi pe răni mâna ta!


Pe glezne-avea urme de cuie și rugina


parcă purtase lanțuri cândva.


Oftând și-a întins truditele oase


pe rogojina mea cu libărci.


Luna lumina, dar zăbrelele groase


lungeau pe zăpada Lui, vărgi.


Părea celula munte, părea căpățână


și mișunau păduchi și guzgani.


Am simțit cum îmi cade capul pe mână


și-am adormit o mie de ani...


Când m-am deșteptat din afunda genună,


miroseau paiele a trandafiri.


Eram în celulă și era lună,


numai Iisus nu era nicăiri...


Am întins brațele, nimeni, tăcere.


Am întrebat zidul: nici un răspuns!


Doar razele reci, ascuțite-n unghere,


cu sulița lor m-au străpuns...


- Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele.


Din lună venea fum de cătui...


M-am pipăit... și pe mâinile mele,


am găsit urmele cuielor Lui.